ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/09/1976

דיווח מבקר המדינה על השתתפותו בוועידת האומבודסמנים בקנדה; פניה למבקר המדינה לערוך ביקורת בעניין הקמת מאגרי דלק תת-קרקעיים; פניה למבקר המדינה לקבלת חוות דעת בעניין מתן מילגות למנכ"ל משרד החינוך והתרבות מר א. פלד, בהתאם לסעיף 21 לחוק מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים