ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/07/1976

הפעלת הביקורת גל קואופרטיב "אגד"; משרד מבקר המדינה-דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1975; נזקים לרכב מגוייס; סיכומי ועדת המשנה (אד הוק) לייעול עבודת הוועדה המובאות לאישור המליאה; סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדין וחשבון מס' 26 של מבקר המדינה (חלק א')

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים