ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/07/1976

נזקים לרכב מגוייס; סיכומי ועדת המשנה (אד הוק) לייעול עבודת הוועדה המובאות לאישור המליאה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים