ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/07/1976

אישור הסיכומים והצעות הוועדה לדו"ח על הביקורת בחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות בע"מ; אישור מסקנות הוועדה בנושא "הגילויים על הנעשה בחברת עמידר"; אישור סיכומי ועדת המשנה לייעול עבודת הוועדה; פתיחת ישיבות הוועדה בפני אמצעי התקשורת לגבי הדיונים בדו"ח מבקר המדינה על התעשייה האוירית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים