ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/06/1976

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדין וחשבון השנתי מס' 4 של נציב תלונות הציבור; רישוי כלי ירייה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים