ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/05/1976

בחירת נושאים ראשוניים מתוך דו"ח שנתי 26 של מבקר המדינה לדיוני הוועדה; בחירת נושאים ראשוניים מתוך דו"ח שנתי מס' 26 של מבקר המדינה לדיון הוועדה; המועדים הצפויים לדו"חות נוספים של מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים