ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/03/1976

החלטה על -פי סעיף 17(ב) לחוק מבקר המדינה, התשי"א - 1958 (נוסח משלוב) בדבר אי - הנחת פרקים מסוימים מדו"ח מבקר המדינה מס' 26 על שולחן הכנסת (עמודים 6- 10); פניית מפוטרים מהתעשייה האוירית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים