ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/02/1976

סיכום הדיון בבירור הפנימי של תפקידי הוועדה ודרכי עבודתה בעתיד - בחירת ועדת משנה לעיבוד הצעות לשינויים בחוק מבקר המדינה לסדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים