ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/02/1976

הצעות לסיכום הדיון בדו"ח מבקר המדינה על הביקורת ברשות ניקוז נחל חדרה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים