ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/01/1976

המשך הדיון בדו"ח מבקר המדינה על הביקורת ברשות ניקוז נחל חדרה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים