ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/01/1976

דיון בדו"ח הביקורת בחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים