ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/01/1976

תלונה מס' 15 בדו"ח שנתי מס' 4 של נציב תלונות הציבור; תלונה מס' 17 בדו"ח שנתי מס' 4 של נציב תלונות הציבור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים