ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/01/1976

סדרי עבודת הוועדה; סירוב לאשר תשלום מסים עירוניים בגין נכס שהעיריה טוענת לבעלותו (תלונה מס' 70 מדו"ח נציב תלונות הציבור מס' 4)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים