ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/12/1975

פיקוח על אפוטרופסיים פרטיים- 30. עמ' 71 בדו"ח מס' 4 של נציב תלונות הציבור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים