ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/12/1975

דין וחשבון כספי של משרד מבקר המדינה לשנת הכספים 1974; שכירה ורכישה של דחפורים (משרד הבטחון ) (עמודים 12-7)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים