ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/12/1975

אשראי מיוחד (בנק ישראל); מסירת עבודות תכנון. מחקר וייעוץ (משרד תחבורה); עידוד החיסכון במסגרת תוכניות חסכון מאושרות (משרד האוצר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים