ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/06/1975

דו"ח מבקר המדינה על הנפקת אגרות חוב בשנת הכספים 1973; הצעת חבר הכנסת נוף לגבי סדרי העבודה של הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים