ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/05/1975

המשך הדיון בדו"ח על מאזן המדינה ליום 31.03.74; הנפקת אגרות חוב בשנת הכספים 1973 (עמוד 42 בדו"ח מבקר-המדינה 25)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים