ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/05/1975

המשך הדיון בדו"ח על מאזן חובותיה וזכויותיה של המדינה ליום 31/03/74

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים