ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/05/1975

דו"ח על מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה ליום 31/03/74

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים