ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/05/1975

דיון ואישור נושאים מדו"ח מבקר המדינה מס' 25; סמכויות הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים