ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/04/1975

דברי אזכרה לח"כ ע. פיינרמן; דיון בחברה הנפש הלאומית לישראל בע"מ; פעולות הביקורת במערכת הבטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים