ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/03/1975

ביצוע הצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדו"ח השנתי 2 של נציב תלונות הציבור; סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדין-וחשבון השנתי מס' 3 של נציב תלונת הציבור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים