ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/03/1975

שאלות למבקר המדינה; החלטה על-פי סעיף 17(ב) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב), בדבר אי-הנחת פרקים מסוימים מדו"ח מבקר המדינה מס' 25 על שולחן הכנסת. (עמודים 6- 11)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים