ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/02/1975

סדרי עבודתה של הוועדה; סקירה כללית על דו"ח מס' 3 של נציב תלונות הציבור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים