ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/02/1975

ניהול בלתי תקין של אוניברסיטת הנגב ע"ש דוד בן גוריון; אישור המלצות ועדת המשנה בעניין השמטות מדו"ח מבקר בנושא: חברת הנפט הלאומית בע"מ. (עמודים 3-4); דיון בנושא "חברת בנין האופרה בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים