ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/01/1975

חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 8), התשל"ה-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים