ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/12/1974

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח מבקר המדינה מס' 24 - חלק ב'

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים