ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/12/1974

השארת ילד במשך שנים ללא מסגרת חינוך; סדרי מתן אישור ביחידת מס עזבון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים