ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/12/1974

דיון בתלונה מס' 29 - ביצוע צו עיקול; דיון בתלונה מס' 66 - היתרי בנייה בניגוד לתכנית מתאר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים