ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/11/1974

סקירה כללית וקביעת מבחר תלונות לדיון בוועדה - דו"ח שנתי מס' 3 של נציבות תלונות הציבור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים