ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/11/1974

דין- וחשבון כספי לשנת הכספים 1973 של משרד מבקר המדינה; טיפול בנכסי הקדשות מוסלמיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים