ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/11/1974

אישור דו"ח כספי לשנת 1974 של משרד מבקר המדינה; הזמנת שר התחבורה לדיון בנושא "עומס יתר במשאיות"; הצעות לסדר היום של חבר הכנסת עקיבא נוף; ניהול כוח אדם בהוראה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים