ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/09/1974

הרצאות בשכר על עובדי המדינה בארץ ובחוץ לארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים