ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/07/1974

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח מבקר המדינה מס' 24

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים