ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/06/1974

הצעת נציב תלונות הציבור למנות את עו"ד י. סלנט למנהל נציבות תלונות הציבור; מאזן התחייבויותיה וזכויותיה של המדינה-הסדרי ביטוח הצמדה; מאזן התחייבויותיה וזכויותיה של המדינה-מלווה חברות ביטוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים