ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/06/1974

הצעת חוק הוראת שעה בעניין חלוקת הגשת המסקנות של הוועדה למליאת הכנסת; הרצאות בשכר של עובדי מדינה בארץ ובחוץ-לארץ; מפעלי טקסטיל בית-שאן-נצרת ותעשיות כימיות בערד; רשימת הנושאים לדיון בוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים