ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/06/1974

דו"ח על מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה ליום 31.03.73

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים