ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/05/1974

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדין וחשבון מס' 2 של נציב תלונות הציבור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים