ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/04/1974

דיון בתלונות 85 ו-25 בדו"ח מס' 2 של נציב תלונות הציבור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים