ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/04/1974

בקשתו של חבר-הכנסת ש. ארליך; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים