ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/04/1974

אישור הדו"ח הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת 1972; דיון בתלונה מס' 10 בדו"ח נציב תלונות הציבור מס' 2

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים