ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/03/1974

דו"ח כספי לשנת הכספים 1972 של משרד מבקר המדינה; דיון על סעיף 33 בדו"ח נציבות תלונות הציבור מס' 2

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים