ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/03/1977

חוק להארכת תוקף של תקנות -שעת - חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל"ז -1977; מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא ; תכנית הרווחה החינוכית (הצעה לסדר היום של חברת- הכנסת א. נמיר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים