ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/03/1977

חוק העתיקות, התשל"ז-1977; מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: "טמיעתם של בני נוער בגלויות ובשירתם של רבים מתוך העם היהודי" (הצעה לסדר היום של חה"כ מ. דרובלס)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים