ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/02/1977

חוק העתיקות, התשל"ו-1976; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים