ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/02/1977

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: מצבם של התלמידים בבתי הספר הערביים בארץ - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ג. מועדי; מצב החינוך היסודי במיגזר הערבי במדינת ישראל - הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת א. אפרת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים