ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/02/1977

תכנון החינוך הגבוה בישראל (הצעות לסיכום הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים