ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/01/1977

החינוך במיגזר הערבי; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים