ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/01/1977

חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס 6), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים